Pertubuhan Eksplorasi Teknologi Rohani (EXTRO) Kelantan-Malaysia. (No.Reg:1104-08-KEL)

PUSAT MU'AMALAH

Ia merupakan pusat bantuan dan kebajikan kepada seluruh muslim malah manusia sejagat terhadap penanganan pelbagai masalah ummah atas nama DARUL FATIH yang berfungsi sebagaimana berikut :
  • PUSAT RAWATAN ALTERNATIF

Ia dibangunkan dengan konsep dan model Thibb Nabawi iaitu pengamalan kaedah rawatan mengikut Sunnatullah (alami) dan Sunnaturrasul shallahu 'alaihi wasallam. Kombinasi dari penemuan dan penyelidikan versi tradisional – moden akan disepadukan secara saintifik berlandaskan prinsip al-Quran & as-Sunnah. Metode rawatan dapat diklasifikasikan kepada enam (6) bentuk:

1. Complementary Healing

2. Holistic Healing

3. Fisiotherapy

4. Samawi Healing

5. Traditional Therapy

6. Herbology


Seiring dengan wujudnya Darul Fatih, satu pusat khidmat sosial atan nama PRIHATIN CENTRE telah diwujudkan dengan fungsi:
  • PUSAT KHIDMAT NASIHAT & KAUNSELING

Atas keprihatinan terhadap permasalahan ummah, Pusat Khidmat Nasihat & Kaunseling diwujudkan untuk membantu pelbagai golongan masyarakat tanpa mengira batasan agama, bangsa & negara dalam memberikan pandangan nasihat terhadap penanganan pelbagai konflik peribadi & umum yang dihadapi oleh mereka yang memerlukan. Pusat ini akan memanfaatkan teknik multimedia termasuk melalui khidmat kaunseling dan motivasi secara bersemuka, telefon, SMS, e-mel, surat, media cetak, media elektronik, ceramah dan sebagainya.


Terdapat teknik khusus yang diterapkan dalam menangani kes-kes yang memerlukan lebih dari sekadar khidmat nasihat & kaunseling iaitu melalui kaedah-kaedah terapi yang tersendiri. Pusat ini diwujudkan atas dasar sokongan & kerjasama pelbagai pihak dari badan-badan kerajaan & bukan kerajaan dalam menjayakan visi yang diperjuangkan bersama.


Seterusnya >>

ShoutMix chat widget

KELULUSAN & KERJASAMA

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
[No. ruj : MAIK.D231/380/2-1/Klt.12(15)]

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan

[No. Ruj : JUI(KN).D.226(DW)/490/08]